فن بیان

12

ژانویه'18

فن بیان

فن بیان شاید بارها در مجالسی و یا در یک کنفرانسی از شما خواسته باشند که متنی را ایراد کنید …

بیشتر بخوانید

30

مه'17

10 تکنیک‌ برای سخنرانی قسمت دوم

10 تکنیک‌ برای سخنرانی قسمت دوم رسا بودن صدا گاهي آهنگ و لحن كلام اثري به مراتب قويتر از محتواي …

بیشتر بخوانید

29

مه'17

10 تکنیک‌ برای سخنرانی قسمت اول

10 تکنیک‌ برای سخنرانی  10 تکنیک‌ برای سخنرانی : چه در حضور يك نفر و چه در حضور يك جمعيت …

بیشتر بخوانید
X