css

24

مه'17

Css چیست

زمانی که HTML اینترنت را فراگرفت ، فرض بر این که این زبان تنها برای نمایش متن و عکس بوجود …

بیشتر بخوانید

23

مه'17

HTML

HTML HTML HTML زبان استاندارد طراحی صفحات وب می‌باشد که از عبارت Hyper Text Markup Language گرفته شده است به معنای « زبان علامت گذاری …

بیشتر بخوانید
X