design

24

فوریه'18

معرفی نرم افزار اسکیس و راندو

معرفی  اسکیس و راندو در مجتمع فنی رهرو اسکیس و راندو یک نرم افزار طراحی است . اسکیس  برای کسانی …

بیشتر بخوانید

15

فوریه'18

مدرک نرم افزار سپ در مجتمع فنی رهرو

مدرک نرم افزار سپ در مجتمع فنی رهرو یکی از نرم افزارهای طراحی ، نرم افزار سپ (SAP) است . …

بیشتر بخوانید
X