لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
لوگوی سازمان فنی و حرفه ای

نقش آموزش های فنی حرفه ای درکارآفرینی و اشتغال زایی و تربیت نیروی انسانی ماهر

هدف از ارائه این مقاله بررسی و تبیین جایگاه و نقش جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در کارآفرینی و اشتغالزایی می باشد. آموزشهای فنی و حرفه ای با هدف انتقال مهارتهای مختلف به فراگیران و نیز اشتغال فارغ التحصیلان این دوره ها از طریق مزد بگیری و خوداشتغالی توسط سازمان آموزشهای فنی و حرفه ای پیگیری می شود. با توجه به محدودیت بازارهای سازمانی و غیرسازمانی (آزاد) جهت جذب فارغ التحصیلان آموزشهای فنی و حرفه ای توجه به مقوله کارآفرینی دراین آموزشها امری ضروری واجتناب پذیراست. ازآنجا که هدف اصلی آموزشهای فنی و حرفه ای تربیت نیروی کارمورد نیاز بخشهای مختلف جامعه می باشد، به نظر می رسد.هدف ازاین آموزشها،افزایش توانایی های دانش، مهارت وقدرت درک افراد وانجام مطلوبتر کاردرمحدوده وظایف شغلی است.آموزشهای فنی وحرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته ازخصیصه های بازار کارواوضاع اقتصادی کشورونیزبه دلیل آموزش وایجادمهارتهای لازم درافراد برای توانایی دراحراز مشاغل، نقش به سزایی دراشتغال دارد. این آموزشهاهم مهارتهای خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچارکاهش کارایی می شوندامکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزشها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی ازتغییرات دراقتصاد جهانی می باشد، نگریسته می شود. در واقع خصیصه این آموزشها، نوعی پرورش «کارآفرینی» است، به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصتهای شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند. یکی از اهداف آموزشی کارآفرینی در آموزشهای فنی و حرفه ای، بهبود توانایی های فردی و تخصصی مهارت آموزان است. آموزش فنی و حرفه ای می تواند از طریق دانش افزایی، باعث افزایش فرصت های بازار شده و سطح تقاضای کارآفرینی را ارتقاء بخشد. در این مقاله، راجع به مفهوم کارآفرینی  و تبیین نقش و جایگاه آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی ، رسالت و اهداف مراکز فنی و حرفه ای در زمینه کارآفرینی، ضرورت توجه به آموزش کارآفرینان کاردان، اهداف و دستاوردهای آن و راهکارهای مهم جهت آموزش های فنی و حرفه ای بحث می شود. محمد رحیمی – شعبانی  دوره های آموزشی در آموزشگاه های فنی و حرفه ای به دلیل کوتاه بودن زمان آموزش و صرف هزینه پایین تر ، و همچنین ارائه مطالب عملی بیشتر در عمل باگ آموزش های کلاسیک و تئوریک دانشگاهی را پر کرده است و عملی تر بودن آموزشها به خود اشتغالی وکارآفرین بودن مهارت آموز کمک بزرگی کرده و همچنین مدرک گرایی را نیز کاهش میدهد. و اینکه آموزشگاه های فنی و حرفه ای خودگردان هستدو کلیه تجهیزات و فضای آموزشی را خودشان تامین مینمایند، میتوانند بار مالی بزرگی را از دوش دولت بردارند  .

به این post امتیاز دهید