خرید جزوه بورس – تجزیه و تحلیل تکنیکال

100,000 تومان 35,000 تومان