دوره مجازی دانستنی های خاستگاری، نامزدی و عقد

توضیحات

سرفصل ها:

خاستگاری: چه سوالاتی بپرسیم؟ کی برای تحقیق اقدام کنیم؟ آیا حتما باید به مشاور مراجعه کنیم؟

نامزدی: پروسه نامزدی چقدر باید طول بکشه؟ مهریه متعارف چفدر باید باشه؟ چگونه نامزدمون رو بشناسیم؟

عقد: دوران عقد چقدر باید باشه؟ آزادی روابط در چه حدودی باشه؟