لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
شهرام شاملو بازیگر پایه 57.5
کتایون سمندی پداگوژی 80 88
علی برزویی حسابد اری مقدماتی 35
اعظم ونایی نژاد مجدد حسابداری مقدماتی غ
مصطفی کاشانی حسابداری مقدماتی 90 90
نیایش فرخخاری پداگوژی 62.5 71.5
محدثه ملکی کاربر ICDL 62.5 73.5
اسماعیل رحیمی راهنمای گردشگری سلامت 50 75.5
سارا پیام شاد راهنمای گردشگری سلامت 42.5
علی صارمی راهنمای عمومی گردشگری 72.5 85.5