دوره ایندیزاین
InDesign

دوره آموزش ایندیزاین adobe indesign
یک جایزه ده میلیون تومانی برای یک نفر
برای ثبت نام کنندگان در دوره ICDL
فقط تا آخر مهر ماه فرصت باقیست!