دوره های معماری و عمران

دوره های معماری و عمران مجتمع فنی رهرو شامل دوره های اتوکد (AutoCAD)، اسکچ آپ (SketchUp)، سیف (CSi Safe)، ایتبس (ETABS)، تری دی مکس (3Ds Max)، اسکیس و راندو و نقشه کشی ساختمان…

دوره های معماری و عمران آموزشگاه فنی و حرفه ای مجتمع فنی رهرو