نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
مسعود بابامرادیمکانیک72.578
فرزاد حبیبیمکانیک45
شایان سلطانیمکانیک37.5
اکبر سویزیمکانیک52.578
پویا قاسمیمکانیکغ
مرتضی قربانیمکانیکغ
سید دانیال هاشمیمکانیکغ
الناز اکبریبرنامه ریزی امور هنریغ
نیره تهرانیسالم زیستن7585
مریم جلالیسالم زیستن7588
مرضیه خسرویسالم زیستن57.5غ
اعظم موسویسالم زیستن87.575
مریم ابراهیمیکاربر ICDL7578
سید سعید حنیفیکاربر ICDL7580
آناهید هژیرکاربر ICDL57.592
ناهیده محبوبیکاربر ICDL57.578
فروغ اقبالیپداگوژی82.577
حسین اسلام پورکاربر ICDLغ
مریم طغانیانحقوق دستمزد92.585
مژگان اسماعیلیانهنردرخانهغ
پریسا ذوالفعلیبرنامه ریز امور هنری در خانواده57.580
زهرا حاجی لوپداگوژی57.582
محمدصالح صولتیپداگوژی45
مهدیه ارجمندیصنعتی62.5100
حکیمه سادات میرصانعصنعتی8593
نادیا قاسمیمدیر آموزشگاه92.594
فریبا نظریانمدیر آموزشگاه8588
شیما داربزینکاربر ICDL82.5100
مرضیه تاجیکصنعتی77.585
آیدا لالهصنعتی6076
ناهیده محبوبیصنعتی62.576
شیوا یزدانیمهارت سالم زیستن7082
مریم جلالیهنردرخانه8580
اعظم موسویهنردرخانه9092
مهرداد فیضیرایانه مالی87.590
سمیه جمالیپداگوژیغ
محمدمهدی شعبانیمکانیک6575
علی مرادیمکانیک6577
علیرضا زرگریبرق خودرو82.572
فرشید جابریمعماری72.570
مرضیه رفیقهنردرخانه10098
میلاد پیرهادیمکانیکغ
حشمت توپچیراهنمای سلامت6090
دنیا آقاجانیطبیعت گردی62.517
زهرا سادات حسینیطبیعت گردی32.5
سعید رضائیطبیعت گردی47.5
مبینا رهبریطبیعت گردی6084
مروارید قدیمیطبیعت گردی5585
احد مهرمتینطبیعت گردی25
حامد مهربانطبیعت گردی45
میلاد هادیان فرطبیعت گردیغ
دانیال کریمیطبیعت گردی72.577
الهه آروینعمومی گردشگریغ
سعید علیپورعمومی گردشگری5071
مژگان فرهادپورعمومی گردشگری5079
احد مهرمتینعمومی گردشگری40
زهرا پیرهادیعمومی گردشگری6378
فرهاد کاظمیعمومی گردشگری43
محسن کردیعمومی گردشگری5680
علی اکبریمحلی9376
علی تاج الدینمحلی8670
بهمن رهبریمحلی7645
یونس مصدریمحلی8084
امیر وهاب نژادمحلی63غ
مهدی حسینیموزهغ
شهاب خاکسارسازه6310