لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
بهرام خرمی فرهنگی 47.5
خسرو سعادت فرهنگی 37.5
مهدی انصاریپور موزه 90 90
پوریا اکبری مجدد رایانه مالی 67.5 78
ندا نیک پور مجدد پداگوژی 57.5 77
محمد مهدی موسوی مجدد icdl غ
داوود برنجی اتوکد 72.5 79
حسن صابری مطلق مکانیک غ
سعید صادقی مکانیک 62.5 80
خسرو سعادت سلامت 77.5 93
آیدا بی عوض ICDL 75 77
هنگامه بصیرت شیرینی پزی درجه 2 32.5
علی منصور علی فرهنگی غ
سعید خسروجردی ICDL 67.5 79
امیرحسین زین علی مکانیک 62.5 80
بهرام خرمی سلامت 32.5
ریحانه چمیده سلامت 60 88
مهدی انصاریپور فرهنگی 45
ماهان سلیمانی خواه ICDL غ
نسیم مقیسه ICDL 52.5 83
زهرا خسروی مجدد پداگوژی 40
متین زرکوب ICDL غ
سپیده فضلی ICDL 77.5 77
مهرناز عالی طبع رایانه مالی 37.5
زهرا بهرام پور نرم افزار اداری 77.5 70
علی افتخاری پور مجدد حسابداری مقدماتی غ
علیرضا محمدی رایانه مالی 80 70
سحر مرادی عمومی گردشگری 45
حنانه خانزائی ICDL 90 90
سارینا عنبرستانی ICDL 50 40
مریم بیات پداگوژی 65 79