نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
بهرام خرمی فرهنگی 47.5
خسرو سعادت فرهنگی 37.5
مهدی انصاریپور موزه 90
پوریا اکبری مجدد رایانه مالی 67.5
ندا نیک پور مجدد پداگوژی 57.5
محمد مهدی موسوی مجدد icdl غ
داوود برنجی اتوکد 72.5
حسن صابری مطلق مکانیک غ
سعید صادقی مکانیک 62.5
خسرو سعادت سلامت 77.5
آیدا بی عوض ICDL 75
هنگامه بصیرت شیرینی پزی درجه 2 32.5
علی منصور علی فرهنگی غ
سعید خسروجردی ICDL 67.5
امیرحسین زین علی مکانیک 62.5
بهرام خرمی سلامت 32.5
ریحانه چمیده سلامت 60
مهدی انصاریپور فرهنگی 45
ماهان سلیمانی خواه ICDL غ
نسیم مقیسه ICDL
زهرا خسروی مجدد پداگوژی
متین زرکوب ICDL
سپیده فضلی ICDL
مهرناز عالی طبع رایانه مالی
زهرا بهرام پور نرم افزار اداری
علی افتخاری پور مجدد حسابداری مقدماتی
علیرضا محمدی رایانه مالی
سحر مرادی عمومی گردشگری
حنانه خانزائی ICDL
سارینا عنبرستانی ICDL
مریم بیات پداگوژی