لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
محمد حسن فضل اللهی نقشه کشی 57.5 42.25
محمد امین صوری 62.5 71.25
زهرا زین علی پداگوژی 52.5 80
لیلا کوزه کنانی پداگوژی 32.5
مهدی عباس کاشی مکانیک 32
محمد رمضانی تون آپ 47.5
علیرضا بختیاری مکانیک 77.5 78
آرزو خدادادگان ICDL غ