لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

[row]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”10″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
کریم کوهی طبیعت گردی 67.5 79
لیلا بخشی رایانه مالی 62.5 95
سید سعید حنیفی پداگوژی 60 88
آناهید هژیر پداگوژی 60 86
مهرداد فیضی مقدماتی 72.5 88
مرضیه رفیق مهارت های سالم زیستن 62.5 92
افسانه کردبچه هنردرخانه 92.5 70
علی ابری لواسانی کاربر ICDL 47.5
مینا میرزایی کاربر ICDL 50 77
آرزو عندلیبی کاربر رایانه 62.5 83
اکرم قزوینی کاربر رایانه 30
یاسمن نصیری کاربر رایانه 32.5
سمیه جمالی پداگوژی غ
اعظم صادقی پداگوژی غ
شادی فرجی پداگوژی غ
محمد سجاد ترابی مکانیک 45
واراگ سرکیسیان مکانیک 40
امیرعلی ثنائی برق خودرو 75 78
علیرضا زرگری برق خودرو 45
شبیر ظفری برق خودرو 77.5 76
مهدی مومنی برق خودرو 42.5
پویا علیمرادی برق خودرو 52.5 غ
مهسا اوحدی مقدماتی غ
زینب آزاد سنجری 3Dmax 77.5 79
زهرا پیرهادی طبیعت گردی 90 91
دانیال کریمی عمومی گردشگری 86 30
الهه آروین محلی 86 غ
بهمن رهبری محلی 10
بهنام سلیمی محلی 76 100
مژگان فرهادپور محلی 80 85
فرهاد کاظمی محلی 86 90
مبینا رهبری موزه 76 77
شیوا یزدانی مهارت سالم زیستن غ
ریحانه قبادی معماری غ
محسن ویسی فرد معماری غ
فرشید جابری معماری غ
مریم جلالی هنردرخانه 47.5
لیلا امیری پداگوژی غ
نیلوفر عربیان پداگوژی 40
زهرا حاجی لو کاربر ICDL 60 83
محمد صالح صولتی کاربر ICDL 72.5
روزبه حسن پور طبیعت گردی 72.5 95
زهرا سادات حسینی طبیعت گردی 45
جعفر دستمردی طبیعت گردی 57.5 84
سحر دلیخون طبیعت گردی 62.5 37
سعید رضائی طبیعت گردی 47.5
مهتاب صدقیان طبیعت گردی 67.5 80
احد مهرمتین طبیعت گردی 37.5
زهرا پرستان طبیعت گردی 62.5 73
نادر حائری عمومی گردشگری 55 79
مریم بیات راهنمای محلی 80 79
سعید رضائی راهنمای محلی 47.5
مریم بیات طبیعت گردی 60 81
روزبه حسن پور راهنمای محلی 95 98
سعید رضائی عمومی گردشگری 67.5 75
جعفر دستمردی راهنمای محلی 55 80
سحر دلیخون راهنمای محلی 82.5 70