لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو

دوره آموزش ساخت کفپوش اپوکسی و رزین

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرایطی سخت می شود. معمولاً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شود. این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی و مورد مصرف آن دارد. همچنین کاربردهای زیادی در هنر، تولید پلیمر و غیره دارد. کسب و کار و درآمد حاصل از رزین نیازی به صحبت ندارد. دوره هنری حرفه ای رزین اپوکسی و ساخت کفپوش اپوکسی در آموزشگاه مجتمع فنی رهرو 7721270977212710

دوره آموزش کفپوش اپوکسی آموزشگاه فنی رهرو