لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره حسابداری حقوق و دستمزد، بیمه و تامین اجتماعی

دوره حسابداری حقوق و دستمزد، بیمه و تامین اجتماعی 3d illustration business man billy sitting on a pile of coins

مبحث حقوق و دستمزد یکی از مباحث  رشته حسابدرای امور مالی و بازرکانی میباشد که  در این دوره شما  می آموزید :

توانایی تشخیص حقوق و دستمزد

آشنایی با روزکاری

شب کاری

نوبت  کاری

اضافه کار

مزایا  و …

و همچنین  تهیه لیست بیمه و حقوق  و دستمرد را می آموزید

در ضمن به عنوان هدیه میتوانید آموزش نرم افزار list disk   را  بصورت رایگان از همین سایت دیافت نمایید .