لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره حسابداری
کاربر امور بانکی

این درس به تازگی در مجحموعه تنهم کاردانش وارد مهارت های دیپلم کاردانشد شده و مجتامع فنی رهرو نیزاین درس را به مهارته عایی که تدریس میکند اضافه نموده است

دوره حسابداری کاربر امور بانکی

در این استاندارد شما می آموزید :

توانایی تشخیص عواممل موثر در محیبط کار

توانایی شناخت مفاهیم و اصول بانک داری

اصول حقوقی حاکم بر معاملات

توانایی تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری

توانایی تشخیص انواع چک و سفته و برات

توانایی افتتاح و انسداد و محاسبه سود سپرده ها

توانایی تشخیص مفاهیم تسهیلاات اعطایی

سود سپرده ها

توانایی انجام امور تحویل داری د صندوق

توانمایی برقرار ارتباط موثر با مشتریان

را هواهید آموخت

لازم به ذکر است دوره حسابدرای مقدمانی  پیش نیاز این دوره از حسابدرای نیز میباشد و همچنین   شما بعد از گذراندن این دوره ضمن دریافت گواهینامه بین المللی از سارمان آموزرش فنی و جرفه ای  به راحتی می توانید در بازار کار مشغول به کار شویدو نیز در بانک هالی دولتی و حصوصی نیز به عنوان صندوق دار استخدام شوید