لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره نقاشی با رنگ روغن

نقاش رنگ روغن، نقاش رنگ روغن شغلی است از مشاغل حوزه هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه, اجرای پرسپکتیو, طراحی منظره, طراحی چهره, طراحی آناتومی و فیگور, بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها, زیر سازی و آماده سازی وسایل جهت رنگ و روغن, نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن, اجرای آناتومی (انسان و حیوان)و فضاسازی با رنگ روغن , اجرای یکی از سبک های هنری با رنگ روغن می باشد. و با مشاغل نقاشان در ارتباط می باشد.

 

تعریف دقیق استاندارد

نقاش رنگ روغن  یا   Oil Colors Painter (اصطالح انگلیسی استاندارد و اصطالحات مشابه جهانی ) ، از تکنیک های نقاشی است که از رنگ روغن برای نقاشی در آن استفاده می شود.

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

 • نقاش آکریلیک
 • نقاش روی بوم
 • نقاش پاستل

 

این شغل به شایستگی های زیر تبدیل شده است

 1. طراحی اولیه
 2. طراحی منظره
 3. اجرای پرسپکتیو
 4. طراحی چهره
 5. طراحی آناتومی و فیگور
 6. بررسی و تجزیه و تحلیل رنگ ها
 7. زیر سازی و آماده سازی وسایل جهت رنگ و روغن
 8. نقاشی طبیعت و طبیعت بیجان با رنگ و روغن
 9. اجرای آناتومی (انسان و حیوان) و فضاسازی با رنگ وروغن
 10. اجرای یکی از سبک های هنری با رنگ و روغن
کارت ملی

مدارک ثبت نام​

کپی شناسنامه و کارت ملی
یک قطعه عکس

پول

شهریه

برای شهریه دقیق تماس بگیرید
پرداخت اقساطی​

ساعت

ساعات

ساعات متغیر
تعداد جلسات متغیر