دوره های برنامه نویسی

الگوریتم و فلوچارت ، C#,C++,JAVA,PAYTON

یک جایزه ده میلیون تومانی برای یک نفر
برای ثبت نام کنندگان در دوره ICDL
فقط تا آخر مهر ماه فرصت باقیست!