دوره های کامپیوتر

SQL,ICDL,OFFICE,WORDPRESS, گرافیک با کامپیوتر ، طراحی وب ، اینترنت

یک جایزه ده میلیون تومانی برای یک نفر
برای ثبت نام کنندگان در دوره ICDL
فقط تا آخر مهر ماه فرصت باقیست!