دیپلم تصویر سازی رایانه در مجتمع فنی رهرو:

افرادی که قصد دیپلم تصویرسازی رایانه ای را دارند باید دروس مهارتی زیر را در مجتمع فنی رهرو گذرانده و سپس با معرفی به یکی از مراکز آموزش وپرورش و گذراندن واحد های عمومی موفق به اخذ دیپلم تصویر سازی گردند.

دانش آموزان این رشته باید 7 درس مهارتی  را در مجتمع فنی رهرو گذرانده  و دروس تکمیلی مهارت:

کار آفرینی ، بهداشت ، ایمنی کار ، قانون کار  را در هنرستان یا دبیرستان بگذرانند.

مشخصات دروس مهارتی(تخصصی)  دیپلم تصویرسازی رایانه ای
ردیفنام مهارتکد  ساعتتعداد واحد
1کاربر رایانه3/0/1/24/42-33008
2شهروند الکترونیک2/5/1/24/42-3772
3کاربر نرم افزار اداری4/1/24/42-32306
4طراح گرافیک رایانه‌ای3/1/51/66-12005
5کارورز Flash Mx3/1/46/61-1962.5
6رایانه‌کار Freehand  4/1/58/62-1902.5
7رایانه‌کار  Coreldraw4/1/54/62-1601.5
مجموع 105327.5

ضمنا رشته تصویرسازی کامپیوتر در مقایسه با رشته های دیگر کامپیوتردارای دروس و مهارت های ساده تر میباشد.