دیپلم تولید و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی شامل:

1- کاربر رایانه

2- کاربر نرم افزار اداری

3- شهروند الکترونیکی E-Citizen

4- تولیدکننده و توسعه دهنده

پایگاه های اینترنتی

5- توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا

با wordpress

6- توسعه دهنده صفحات وب php,mysql