لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
رضا دهقانی موزه 70
محمد رمضانی تون آپ 57.5
معصومه لطفی پداگوژی
آنیتا سیف فتوشاپ 55
سید حسن حسینی گردشگری عمومی
رویا کارگر مجدد نقشه کشی درجه دو
معرفت الله محمد امان مکانیک
عطیه فیض آبادی گردشگری سلامت 62.5 73.5
مهدی عباس کاشی مجدد تون آپ 67.5
مبین نکومنش موزه 45
محمد امین صوری سازه 60
محمد حسن فضل الهی سازه 60
مهتاب حسن خانی حسابداری صنعتی درجه دو 42.5
رضا دهقان گردشگری محلی 80