1مهتاب صدقیانعمومی گردشگری5082
2الهه آروینموزه10097
3سعید رضائیموزه8093
4مژگان فرهادپورموزه9696
5افسانه کردبچهمهارت های سالم زیستن80 
6شهرام انصاریانطبیعت گردی6683
7فرشید جابریسازه57.577
8محمدصالح امینیسازه77.547
9محسن ویسی فردمعماری40 
10سحر مهیننقشه کشی درجه دو57.5غ
11شهاب خاکسارنقشه کشی درجه دو67.540
12علی اکبریطبیعت گردی6081
13جعفر دستمردیعمومی گردشگری6377
14مریم بیاتعمومی گردشگری8680
15امیر وهاب نژادعمومی گردشگری5678
16ناهیده محبوبیکاربر رایانه37.5 
17لیلا بخشیمقدماتی8687
18روناک یارمحمدیمقدماتی53غ
19سجاد ترابیمکانیک47 
20حسین دنیانوردتون آپ5586
21احمد آقاییعمومی گردشگری43 
22نیلوفر عربیانپداگوژی36 
23مریم طغانیانحقوق دستمزد40 
24مرضیه تاجیکحقوق دستمزد6374
25اکرم قزوینیکاربر رایانه42.5 
26آیدا لاله کاربر رایانه52.577
27یاسمن نصیریکاربر رایانه40