لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
مهران طهماسبی فرهنگی 45
منصوره ریاحی موزه 65
ملیکا غنوی موزه 82.5
ملیکا غنوی عمومی گردشگری 60
علی برزوئی ICDL 57.5
کولیسان پاکزاد ICDL