لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
مریم شیری هنردرخانه 97.5 90
مینا فرشاد هنردرخانه 87.5 82
مهرداد فیضی حسابداری تکمیلی 80 75
اعظم موسوی مدیریت و برنامه ریزی 70 85
زینب آزاد سنجری اتوکد 70 80
زینب اصغری حسابداری مقدماتی 57.5 81
اکرم مجیدیان حسابداری مقدماتی 60 78
محمدرضا مومنی کاربر ICDL غ
مهدی مومنی برق خودرو 75
اعظم صادقی پداگوژی 37.5
محدثه جعفری حسابداری مقدماتی 40
ریحانه قبادی معماری
لیلا امیری پداگوژی
میثم ادهمی کاربر ICDL 72.5 90
سپیده امنی کاربر ICDL 80 89
مهدی حسنی اسد کاربر ICDL 47.5
اکرم صادقی کاربر ICDL 75 100
سحر طهماسبی کاربر ICDL غ
علی غلامیان معماری غ
پریسا ذوالفعلی امور تغذیه 37.5
سهیل اکبری مکانیک غ
داود داودی مکانیک 70 78
محمد زارعی اقدم مکانیک 72.5 74
محمدجواد صادقی مکانیک 40
مهدیه ارجمندی حسابداری تکمیلی 60 85
حکیمه سادات میرصانع حسابداری تکمیلی 52.5 80
مهسا اوحدی مقدماتی 42.5
معصومه حاتمی نقشه کشی درجه دو 75 80
عسل گلشنی نقشه کشی درجه دو 57.5
علی اکبری سلامت 76 85
مژگان فرهادپور سلامت 86 89
حشمت توپچی فرهنگی 46
علی تاج الدین طبیعت گردی 55 96
سعید رضائی طبیعت گردی 27.5
بهنام سلیمی طبیعت گردی 62.5 80
یونس مصدری طبیعت گردی 42.5
میلادی هادیان فر طبیعت گردی
ریحانه چمیده طبیعت گردی 52.5 89
زهرا سادات حسینی عمومی گردشگری 70 74
احد مهرمتین عمومی گردشگری 40
دانیال کریمی راهنمای محلی 73 78
دنیا آقاجانی راهنمای موزه 60 غ
یونس مصدری موزه 60 91
زهرا پیرهادی موزه 90 92
معصومه حاتمی سازه 55 79