لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو

 

 

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
علیرضا کریمی تون آپ 35
سید حسن حسینی گردشگری محلی 70
پریا عبادی طراح گرافیک 72.5 87.5
سید حسن حسینی گردشگری موزه 62.5
زهرا بهرامپور تولید کننده محتوای الکترونیک 57.5 73.5
رضا تهرانی تاج حسابداری حقوق و دستمزد 87.5 78.5
رضا تهرانی تاج حسابداری صنعتی 85
مریم مصطفی زاده تولید محتوای الکترونیک 60 73.5
حسین نمکی برق خودرو 86 83