نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
سکینه ادهمیحسابداری مقدماتی62.573
ریحانه تاجیکحسابداری مقدماتی5578
غزاله کریمیحسابداری مقدماتی5542
شیوا یزدانیهنردرخانه6585
اکرم جعفریکاربر ICDL87.5
پریسا صابریکاربر ICDL67.540
مرضیه تاجیکتکمیلی5658
طیبه امینیپداگوژی5589
محمد زیناویتکمیلی47.5
ساعده محمدینقشه کشی درجه دو7086
اکرم سادات مجیدیانرایانه مالی67.578
دنیا آقاجانیراهنمای محلی 37.5
فرهاد کاظمیطبیعت گردی 6584
الهه آروینعمومی گردشگری 82.575
علیرضا حسینی رستمیراهنمای موزه 62.573
زینب اصغریرایانه مالی 57.578
تندیس فدائیپداگوژی67.575
نگار مهتدیپداگوژی7078
سمیه فلاحیبرنامه ریز امور هنری در خانواده62.5
محمد ابراهیمیمکانیک50
واناند عیسی جانمکانیکغ
زهرا پیرهادیراهنمای سلامت45
امیر وهاب نژادراهنمای محلیغ
محمدحسین ولیحسابداری حقوق و دستمزد77.570
محمد زیناویحسابداری تکمیلی62.528
لادن کریم آبادیهنر در خانه97.5
ماهان آقاخانیانکاربرICDL35
حانیه حق بدهکاربرICDLغ
فرزین سیفیکاربرICDL82.5
زهرا شاه کلاهیکاربرICDL70
ستاره شیریکاربرICDL47.5
علیرضا علائیکاربرICDL47.5
فهیمه وزیریکاربرICDL85
محدثه کردکاربرICDL70
مژگان فرهادپورراهنمای فرهنگی60
الهه آروینطبیعت گردی55
پرستو اسدیکاربرICDL75