نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
اسماعیل رحیمی راهنمای سلامت 35
ریحانه چمیده راهنمای گردشگری
فرشید اصغریان مجدد عمومی گردشگری
سحر مرادی مجدد عمومی گردشگری
شهاب خاکسار سازه
وحید خزائی نژاد کاربرد ICDL
فاطمه سادات طباطبایی کاربرد ICDL
حنانه باقری رایانه مالی
عرفان جواهری وردپرس
راضیه روزبهانی کاربرد ICDL
پروین مرادی مجدد بازیگری
مهدی خوش ناموند مکانیک
علی محمدی مکانیک
شیوا توکلی کاربرد ICDL
همایون رشیدی کاربرد ICDL
سپیده سراج کاربرد ICDL
نگین سادات علامه نجفی کاربرد ICDL
فاطمه تنها مجدد کاربر امور بانکی
فرشید اصغریان راهنمای سلامت
سحر مرادی راهنمای محلی
پارسا ذوالفقاری کاربرد ICDL
ماهان خدامی
مبینا فراهانی
علی حدبصیر
حمیدرضا یادگاری
یک جایزه ده میلیون تومانی برای یک نفر
برای ثبت نام کنندگان در دوره ICDL
فقط تا آخر مهر ماه فرصت باقیست!