لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
اسماعیل رحیمی راهنمای سلامت 35
ریحانه چمیده راهنمای گردشگری 57.5
فرشید اصغریان مجدد عمومی گردشگری 70
سحر مرادی مجدد عمومی گردشگری 60
شهاب خاکسار سازه 60
وحید خزائی نژاد کاربر ICDL 62.5
فاطمه سادات طباطبایی کاربر ICDL 35
حنانه باقری رایانه مالی غ
عرفان جواهری وردپرس 47.5
راضیه روزبهانی کاربر ICDL 60 78
پروین مرادی مجدد بازیگری غ
مهدی خوش ناموند مکانیک 47.5
علی محمدی مکانیک 42.5
شیدا توکلی کاربر ICDL 75 80
همایون رشیدی کاربر ICDL غ
سپیده سراج کاربر ICDL 72.5 86
نگین سادات علامه نجفی کاربر ICDL غ
فاطمه تنها مجدد کاربر امور بانکی 35
فرشید اصغریان راهنمای سلامت 70 30
سحر مرادی راهنمای محلی 75
پارسا ذوالفقاری کاربر ICDL 57.5 78
ماهان خدامی کاربر ICDL 70 78
مبینا فراهانی کاربر ICDL 47.5
علی موحدبصیر کاربر ICDL 57.5
حمیدرضا یادگاری کاربر ICDL غ
مهناز تقی زاده کاربر ICDL 42.5