لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
زهرا پیرهادی راهنمای سلامت 45
امیر وهاب نژاد راهنمای محلی غ
محمدحسین ولی حسابداری حقوق و دستمزد 77.5 70
محمد زیناوی حسابداری تکمیلی 62.5 28
لادن کریم آبادی هنر در خانه 97.5 97
ماهان آقاخانیان کاربرICDL 35
حانیه حق بده کاربرICDL غ
فرزین سیفی کاربرICDL 82.5 90
زهرا شاه کلاهی کاربرICDL 70 100
ستاره شیری کاربرICDL 47.5
علیرضا علائی کاربرICDL 47.5
فهیمه وزیری کاربرICDL 85 88
محدثه کرد کاربرICDL 70 90
مژگان فرهادپور راهنمای فرهنگی 60 77
الهه آروین طبیعت گردی 55 80
پرستو اسدی کاربرICDL 75 77
علیرضا اسلامی موزه 45