نام و نام خانوادگیرشتهکتبیعملی
مهتاب صدقیانعمومی گردشگری5082
الهه آروینموزه10097
سعید رضائیموزه8093
مژگان فرهادپورموزه9696
افسانه کردبچهمهارت های سالم زیستن80
شهرام انصاریانطبیعت گردی6683
فرشید جابریسازه57.577
محمدصالح امینیسازه77.547
محسن ویسی فردمعماری40
سحر مهیننقشه کشی درجه دو57.523
شهاب خاکسارنقشه کشی درجه دو67.539
علی اکبریطبیعت گردی6081
جعفر دستمردیعمومی گردشگری6377
مریم بیاتعمومی گردشگری8680
امیر وهاب نژادعمومی گردشگری5678
ناهیده محبوبیکاربر رایانه37.5
لیلا بخشیمقدماتی8687
روناک یارمحمدیمقدماتی53غ
سجاد ترابیمکانیک47
حسین دنیانوردتون آپ5586
احمد آقاییعمومی گردشگری43
نیلوفر عربیانپداگوژی36
مریم طغانیانحقوق دستمزد40
مرضیه تاجیکحقوق دستمزد6374
اکرم قزوینیکاربر رایانه42.5
آیدا لالهکاربر رایانه52.577
یاسمن نصیریکاربر رایانه40