نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
پریسا ذوالفعلیامور اقتصادی – اجتماعی25
فاطمه انیسیامور هنری5082
مهدیه جمالیامور هنری40
پرستو عموپورامور هنری30
نسترن هاتفیامور هنری37.5
شهاب الدین میرصانعحسابداری صنعتیغایب
بنت الهدی میرصانعحسابداری صنعتیغایب
نازنین زیارحسابداری تکمیلیغایب
نگین اعتمادیحسابداری مقدماتی6575
رضا تهرانی تاجحسابداری مقدماتی8575
شهروز سلطانیحسابداری مقدماتی35
محمد حسین ولیحسابداری مقدماتیغایب
زهره پای بر پی3Ds Max8078
فاطمه افزون قدسالم زیستن82.585
مریم بلورچیسالم زیستن8588
مریم حلاجسالم زیستن87.590
پریسا حمزه پورسالم زیستن87.580
سمیه سلطانیسالم زیستن92.588
اعظم روستاییسالم زیستن82.580
الهام ولی زادهسالم زیستن9592
امید مقدم نژادنقشه کشی درجه250غ
خشایار دانشیارنقشه کشی سازه5577
دانیال زهره وندنقشه کشی سازه40
نیلوفر احمدیکاربر ICDL8577
فاطمه اسکندریکاربر ICDL47.5
بهروز شاملوکاربر ICDL40
رضا مطهری فردکاربر ICDL30
محمد مهدی مهرزادکاربر ICDL6090
محدثه سادات موسویکاربر ICDL5046
حدیثه سادات موسویکاربر ICDL45
یاسین کارگرکاربر ICDL40
علی جعفرزادهکاربر ICDLغایب
ادریس صوفی زادهکاربر ICDLغایب
معصومه کردفردشانیکاربر ICDL5079
یوسف میرزائیعمومی گردشگری6074
فاطمه افزونقدمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده9088
مریم بلورچیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده82.592
مریم حلاجمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده92.588
پریسا حمزه پورمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده77.585
سمیه سلطانیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده8590
الهام ولی زادهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده9595
محمد صدرا فاتحکاربر ICDLغ
آریا هلاکوکاربر ICDLغ
مصطفی گودرزیکاربر ICDL40