نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
پریسا ذوالفعلیامور اقتصادی – اجتماعی25
فاطمه انیسیامور هنری50
مهدیه جمالیامور هنری40
پرستو عموپورامور هنری30
نسترن هاتفیامور هنری37.5
شهاب الدین میرصانعحسابداری صنعتیغایب
بنت الهدی میرصانعحسابداری صنعتیغایب
نازنین زیارحسابداری تکمیلیغایب
نگین اعتمادیحسابداری مقدماتی65
رضا شهرانیحسابداری مقدماتی85
شهروز سلطانیحسابداری مقدماتی35
محمد حسین ولیحسابداری مقدماتیغایب
زهره پای بر پی3Ds Max80
فاطمه افزون قدسالم زیستن82.5
مریم بلورچیسالم زیستن85
مریم حلاجسالم زیستن87.5
پریسا حمزه پورسالم زیستن87.5
سمیه سلطانیسالم زیستن92.5
اعظم روستاییسالم زیستن82.5
الهام ولی زادهسالم زیستن95
امید مقدم نژادنقشه کشی درجه250
خشایار دانشیارنقشه کشی سازه55
دانیال زهره وندنقشه کشی سازه40
نیلوفر احمدیکاربر ICDL85
فاطمه اسکندریکاربر ICDL47.5
بهروز شاملوکاربر ICDL40
رضا مطهری فردکاربر ICDL30
محمد مهدی مهرزادکاربر ICDL60
محدثه سادات موسویکاربر ICDL50
حدیثه سادات موسویکاربر ICDL45
یاسین کارگرکاربر ICDL40
علی جعفرزادهکاربر ICDLغایب
ادریس صوفی زادهکاربر ICDLغایب
معصومه کردفردشانیکاربر ICDL50
یوسف میرزائیعمومی گردشگری60
فاطمه افزونقدمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده90
مریم بلوچیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده82.5
مریم حلاجمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده92.5
پریسا حمزه پورمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده77.5
سمیه سلطانیمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده85
الهام ولی زادهمدیریت و برنامه ریزی امور خانواده95
محمد صدرا فاتحکاربر ICDLغ
آریا هلاکوکاربر ICDLغ
مصطفی گودرزیکاربر ICDL40