لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
پریسا ذوالفعلی امور اقتصادی – اجتماعی 25
فاطمه انیسی امور هنری 50 82
مهدیه جمالی امور هنری 40
پرستو عموپور امور هنری 30
نسترن هاتفی امور هنری 37.5
شهاب الدین میرصانع حسابداری صنعتی غایب
بنت الهدی میرصانع حسابداری صنعتی غایب
نازنین زیار حسابداری تکمیلی غایب
نگین اعتمادی حسابداری مقدماتی 65 75
رضا تهرانی تاج حسابداری مقدماتی 85 75
شهروز سلطانی حسابداری مقدماتی 35
محمد حسین ولی حسابداری مقدماتی غایب
زهره پای بر پی 3Ds Max 80 78
فاطمه افزون قد سالم زیستن 82.5 85
مریم بلورچی سالم زیستن 85 88
مریم حلاج سالم زیستن 87.5 90
پریسا حمزه پور سالم زیستن 87.5 80
سمیه سلطانی سالم زیستن 92.5 88
اعظم روستایی سالم زیستن 82.5 80
الهام ولی زاده سالم زیستن 95 92
امید مقدم نژاد نقشه کشی درجه2 50 غ
خشایار دانشیار نقشه کشی سازه 55 77
دانیال زهره وند نقشه کشی سازه 40
نیلوفر احمدی کاربر ICDL 85 77
فاطمه اسکندری کاربر ICDL 47.5
بهروز شاملو کاربر ICDL 40
رضا مطهری فرد کاربر ICDL 30
محمد مهدی مهرزاد کاربر ICDL 60 90
محدثه سادات موسوی کاربر ICDL 50 46
حدیثه سادات موسوی کاربر ICDL 45
یاسین کارگر کاربر ICDL 40
علی جعفرزاده کاربر ICDL غایب
ادریس صوفی زاده کاربر ICDL غایب
معصومه کردفردشانی کاربر ICDL 50 79
یوسف میرزائی عمومی گردشگری 60 74
فاطمه افزونقد مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 90 88
مریم بلورچی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 82.5 92
مریم حلاج مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 92.5 88
پریسا حمزه پور مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 77.5 85
سمیه سلطانی مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 85 90
الهام ولی زاده مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 95 95
محمد صدرا فاتح کاربر ICDL غ
آریا هلاکو کاربر ICDL غ
مصطفی گودرزی کاربر ICDL 40