لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
سیده محبوبه قدمگاهی مقدماتی 77.5 75
دانیال نجفی مقدماتی 60 غ
مژگان فرهادپور طبیعت گردی 35
علیرضا اسلامی راهنمای محلی 86 80
زهراسادات حسینی راهنمای محلی 70 78
امیر وهاب نژاد راهنمای محلی غ
علی مرادی تون آپ 70 76
بهجت برازنده پداگوژی 70 85
فاطمه جلال زاده پداگوژی
دهقانی پداگوژی 47.5
طیبه مصطفائی پداگوژی 35
حنانه هدایت پناه پداگوژی 65 20
ندا مقیسه مقدماتی 77.5 83
حسین روزبهانی تون آپ 60 76
علیرضا اسلامی موزه 90 75
زهرا پیرهادی سلامت 77.5 72
دنیا آقاجانی محلی 27.5
مروارید قدیمی محلی غ
الناز متین فتوشاپ 62.5 77
مریم نوبری مقدماتی 52.5 غ
میثم ادهمی فتوشاپ 62.5 78
زینب صادقی فتوشاپ 50 79
علی احسان قپانچی مکانیک 65 78
دنیا آقاجانی سلامت 75 غ
شهاب خاکسار نقشه کشی 2 47.5
واناند عیسی جان مکانیک 65 80
محمدحسین ولی حسابداری مقدماتی 40
محمد حسین ولی حسابداری تکمیلی 55 41
طاهره رضایی هنر در خانه 95 92
مرتضی غفاری پداگوژی 65 80
محبوبه قدمگاهی رایانه مالی 80 90
بنت الهدی میرصانع رایانه مالی 67.5 78
شهاب الدین میرصانع رایانه مالی 50 78
محمدحسین ولی رایانه مالی 60 87