نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
سیده محبوبه قدمگاهیمقدماتی77.575
دانیال نجفیمقدماتی60غ
مژگان فرهادپورطبیعت گردی35
علیرضا اسلامیراهنمای محلی8680
زهراسادات حسینیراهنمای محلی7040
امیر وهاب نژادراهنمای محلیغ
علی مرادیتون آپ7076
بهجت برازندهپداگوژی7085
فاطمه جلال زادهپداگوژی
دهقانیپداگوژی47.5
طیبه مصطفائیپداگوژی35
حنانه هدایت پناهپداگوژی6520
ندا مقیسهمقدماتی77.583
احمدخان ازون دوجیمعماریکنسل
ساعده محمدیمعماریکنسل
حسین روزبهانیتون آپ6076
علیرضا اسلامیموزه9075
زهرا پیرهادیسلامت77.523
دنیا آقاجانیمحلی27.5
مروارید قدیمیمحلیغ
الناز متینفتوشاپ62.577
مریم نوبریمقدماتی52.5غ
میثم ادهمیفتوشاپ62.578
زینب صادقیفتوشاپ50غ
علی احسان قپانچیمکانیک6578
دنیا آقاجانیسلامت75غ
شهاب خاکسارنقشه کشی 247.5
واناند عیسی جانمکانیک65
محمدحسین ولیحسابداری مقدماتی40
محمد حسین ولیحسابداری تکمیلی5541
طاهره رضاییهنر در خانه95
مرتضی غفاریپداگوژی6580
محبوبه قدمگاهیرایانه مالی8090
بنت الهدی میرصانعرایانه مالی67.578
شهاب الدین میرصانعرایانه مالی5040
محمدحسین ولیرایانه مالی6087