نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
مریم شیریهنردرخانه97.590
مینا فرشادهنردرخانه87.582
مهرداد فیضیحسابداری تکمیلی8075
اعظم موسویمدیریت و برنامه ریزی7085
زینب آزاد سنجریاتوکد7080
زینب اصغریحسابداری مقدماتی57.581
اکرم مجیدیانحسابداری مقدماتی6078
محمدرضا مومنیکاربر ICDLغ
مهدی مومنیبرق خودرو75
اعظم صادقیپداگوژی37.5
محدثه جعفریحسابداری مقدماتی40
ریحانه قبادیمعماری
لیلا امیریپداگوژی
میثم ادهمیکاربر ICDL72.590
سپیده امنیکاربر ICDL8089
مهدی حسنی اسدکاربر ICDL47.5
اکرم صادقیکاربر ICDL75100
سحر طهماسبیکاربر ICDLغ
علی غلامیانمعماریغ
پریسا ذوالفعلیامور تغذیه37.5
سهیل اکبریمکانیکغ
داود داودیمکانیک7078
محمد زارعی اقدممکانیک72.574
محمدجواد صادقیمکانیک40
مهدیه ارجمندیحسابداری تکمیلی6085
حکیمه سادات میرصانعحسابداری تکمیلی52.580
مهسا اوحدیمقدماتی42.5
معصومه حاتمینقشه کشی درجه دو7580
عسل گلشنینقشه کشی درجه دو57.5
علی اکبریسلامت7685
مژگان فرهادپورسلامت8689
حشمت توپچیفرهنگی46
علی تاج الدینطبیعت گردی5596
سعید رضائیطبیعت گردی27.5
بهنام سلیمیطبیعت گردی62.580
یونس مصدریطبیعت گردی42.5
میلادی هادیان فرطبیعت گردی
ریحانه چمیدهطبیعت گردی52.5غ
زهرا سادات حسینیعمومی گردشگری7074
احد مهرمتینعمومی گردشگری40
دانیال کریمیراهنمای محلی7320
دنیا آقاجانیراهنمای موزه60غ
یونس مصدریموزه6091
زهرا پیرهادیموزه9092
معصومه حاتمیسازه5579