نام و نام خانوادگینام دورهتئوریعملی
سکینه ادهمیحسابداری مقدماتی62.573
ریحانه تاجیکحسابداری مقدماتی5561
غزاله کریمیحسابداری مقدماتی5515
شیوا یزدانیهنردرخانه6585
اکرم جعفریکاربر ICDL87.5
پریسا صابریکاربر ICDL67.5
مرضیه تاجیکتکمیلی56
طیبه امینیپداگوژی55
محمد زیناویتکمیلی47.5
ساعده محمدینقشه کشی درجه دو7086
اکرم سادات مجیدیانرایانه مالی67.578
دنیا آقاجانیراهنمای محلی 37.5
فرهاد کاظمیطبیعت گردی 65
الهه آروینعمومی گردشگری 82.5
علیرضا حسینی رستمیراهنمای موزه 62.5
زینب اصغریرایانه مالی 57.5
تندیس فدائیپداگوژی67.5
نگار مهتدیپداگوژی70
سمیه فلاحیبرنامه ریز امور هنری در خانواده62.5
محمد ابراهیمیمکانیک50
واناند عیسی جانمکانیکغ
زهرا پیرهادیراهنمای سلامت45
امیر وهاب نژادراهنمای محلیغ
محمدحسین ولیحسابداری حقوق و دستمزد77.5
محمد زیناویحسابداری تکمیلی62.5
لادن کریم آبادیهنر در خانه97.5
ماهان آقاخانیانکاربرICDL35
حانیه حق بدهکاربرICDLغ
فرزین سیفیکاربرICDL82.5
زهرا شاه کلاهیکاربرICDL70
ستاره شیریکاربرICDL47.5
علیرضا علائیکاربرICDL47.5
فهیمه وزیریکاربرICDL85
محدثه کردکاربرICDL70
مژگان فرهادپورراهنمای فرهنگی60
الهه آروینطبیعت گردی55
پرستو اسدیکاربرICDL75