لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
نام و نام خانوادگی نام دوره تئوری عملی
سکینه ادهمی حسابداری مقدماتی 62.5 73
ریحانه تاجیک حسابداری مقدماتی 55 61
غزاله کریمی حسابداری مقدماتی 55 15
شیوا یزدانی هنردرخانه 65 85
اکرم جعفری کاربر ICDL 87.5
پریسا صابری کاربر ICDL 67.5
مرضیه تاجیک تکمیلی 56
طیبه امینی پداگوژی 55
محمد زیناوی تکمیلی 47.5
ساعده محمدی نقشه کشی درجه دو 70 86
اکرم سادات مجیدیان رایانه مالی 67.5 78
دنیا آقاجانی راهنمای محلی  37.5
فرهاد کاظمی طبیعت گردی  65
الهه آروین عمومی گردشگری  82.5
علیرضا حسینی رستمی راهنمای موزه  62.5
زینب اصغری رایانه مالی  57.5
تندیس فدائی پداگوژی 67.5
نگار مهتدی پداگوژی 70
سمیه فلاحی برنامه ریز امور هنری در خانواده 62.5
محمد ابراهیمی مکانیک 50
واناند عیسی جان مکانیک غ
زهرا پیرهادی راهنمای سلامت 45
امیر وهاب نژاد راهنمای محلی غ
محمدحسین ولی حسابداری حقوق و دستمزد 77.5
محمد زیناوی حسابداری تکمیلی 62.5
لادن کریم آبادی هنر در خانه 97.5
ماهان آقاخانیان کاربرICDL 35
حانیه حق بده کاربرICDL غ
فرزین سیفی کاربرICDL 82.5
زهرا شاه کلاهی کاربرICDL 70
ستاره شیری کاربرICDL 47.5
علیرضا علائی کاربرICDL 47.5
فهیمه وزیری کاربرICDL 85
محدثه کرد کاربرICDL 70
مژگان فرهادپور راهنمای فرهنگی 60
الهه آروین طبیعت گردی 55
پرستو اسدی کاربرICDL 75