لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع روش های حسابداری

حسابداری شامل شاخه‌ها و زیرشاخه‌های فراوانی است. هر یک از انواع روش های حسابداری خصوصیات خاص خود را دارد و اهداف مشخصی را دنبال می‌کند. نقطه مشترک شاخه‌های حسابداری پیگیری، محاسبه و انجام امور مالی شرکت‌ها است. اما حسابداری نوین به ارقام و اعداد ختم نمی‌شود. درک تفاوت‌های شاخه‌های مختلف حسابداری برای حسابداران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها از اهمیت بسزایی برخوردار است، چراکه می‌تواند نقش مهمی در موفقیت شرکت در بلندمدت  را ایفا کند.

برای هر شرکت و کسب و کاری بخش مدیریت مالی و حسابداری قلب تپنده شرکت محسوب می‌شود. هر شرکتی ممکن است بنابر اندازه کسب و کار خود و نوع فعالیتی که انجام می‌دهد روش متفاوتی را برای انجام امور مالی و حسابداری خود اتخاذ کند. قطعا حسابداری یک شرکت بزرگ که حوزه فعالیت گسترده‌ای دارد با حسابداری یک کسب و کار کوچک متفاوت است. همین موضوع باعث اتخاذ انواع روش‌های حسابداری می‌شود.

انواع روش های حسابداری

انواع روش های حسابداری  به مقررات و دستورالعمل های اساسی اشاره دارد . که در آن شرکت ها سوابق مالی و  خدمات مالیاتی خود را حفظ می‌نمایند و گزارش های مالی خود را آماده می‌کنند.دو روش حسابداری اصلی برای ثبت دارایی و پایه تعهدی استفاده می‌شود.صاحبان کسب و کار کوچک باید تصمیم بگیرند . که کدام روش بسته به نوع قانونی کسب و کار استفاده شود.حجم فروش آن است که آیا اعتبار را برای مشتریان افزایش می‌دهد یا اینکه آیا موجودی و الزامات مالیاتی که توسط سرویس درآمد داخلی تعیین شده است نگه داشته میشود.

بعضی از نوع ثبت ضمانت توسط قانون و برای اهداف مالیاتی مورد نیاز است اما اطلاعات حاصل نیز می‌تواند برای مدیران در ارزیابی وضعیت مالی شرکت و تصمیم گیری مفید باشد.ممکن است بعدها انواع روش های حسابداری را تغییر دهیم. اما فرایند می‌تواند پیچیده باشد.بنابراین برای صاحبان کسب و کار کوچک اهمیت دارد که کدام روش برای استفاده از چهارچوب و براساس آنچه که برای کسب و کار خاص خود مناسب است استفاده کنند.

این مطلب را نیز از دست ندهید: بهترین نرم افزار حسابداری کدام است؟

مبنای نقدی

سوابق حسابداری با استفاده از روش نقدی، درآمد و هزینه را با توجه به جریان نقدی واقعی به رسمیت شناخته اند. درامد پس از دریافت وجوه ثبت می‌شود، نه بر مبنای زمانی که در واقع هزینه‌های ثبت شده به حساب می‌آیند، همانطور که آنها پرداخت می‌شوند به جای آنکه در حقیقت به آنها پرداخته شود.در این روش حسابداری می‌توان با تأخیر پرداخت صورتحساب درآمد مشمول مالیات را به طوری که پرداخت در سال جاری دریافت نکرده باشد امکان پذیر سازد.به همین ترتیب می‌توان هزینه ها را با پرداخت به موقع آن و دریافت صورتحساب قبل از تاریخ تعیین شده تسریع نمود.

 

تعهدی

یک شرکت با استفاده از یک مبنای تعهدی برای حسابداری، درآمد و هزینه های خود را در زمانی که به دست آورده یا متحمل میشوند،بدون توجه به زمانی که پول نقد در ارتباط با آن معاملات است به رسمیت می‌شناسد.تحت این سیستم درآمد ثبت شده وقتی که آن را به دست آورده است به جای زمانی که پرداخت هزینه دریافت شده ثبت می‌شود، زمانی که آنها متحمل شده است به جای زمانی که پرداخت انجام شده است.

این مطلب را نیز از دست ندهید: بستانکار یعنی چه؟

نقد و تعهدی

همانطور که مشاهده کردیم تفاوت کلیدی بین دو روش حسابداری بستگی دارد به اینکه چگونه هر یک از روش ها، پول نقد وارد و خارج از شرکت می‌شود.در هر لحظه حساب یک شرکت با توجه بر انواع روش های  حسابداری و روشی که انتخاب کرده  برای تهیه این حساب ها بسیار متفاوت خواهد بود.با گذشت زمان این اختلاف کاهش می یابد زیرا تمام هزینه ها و درآمد ها در نهایت ضبط می‌شود.اگر یک شرکت (روش پول نقد)را بپردازد اجاره سالیانه آن ۱۲۰۰۰دلار در ماه ژانویه به جای پرداخت ۱۰۰۰دلار در هر ماه در تمام سالها هزینه اجاره بهای ۱۲۰۰۰دلار در ماه ژانویه را نشان می دهد و هزینه های اجاره برای سال های دیگر.اگر شرکت دیگری روش تعهد سازمانی همان مبلغ اجاره را در ماه ژانویه پرداخت کند پرونده‌های آن هزینه های اجاره ۱۰۰۰دلار را در ماه ژانویه و همچنین در هر ماه سال نشان می دهد.در پایان سال حساب های سود و شرکت بسیار شبیه خواهند بود.در هر لحظه از اوایل سال هر دو سوابق شرکت بسیار متفاوت خواهند بود.

به این post امتیاز دهید