تایپ شعر در ورد

تایپ شعر در ورد
امتیاز

شعر سنتی پارسی از چندین بیت تشکیل شده است که هر بیت متشکل از دو مصراع می‌باشد. هنگام نوشتن شعر در ورد (آموزش نرم افزار Word) باید بخاطر داشته باشید که مصراع‌های فرد در یک ستون و مصرع‌های زوج در ستون دیگری تایپ می‌شوند. بنابراین باید فرمت دوستونی رعایت شود.

از منوی Insertجدولی با یک ردیف و دو ستون وارد کنید (۱ در ۲) و شروع به نوشتن کنید.

تایپ شعر در ورد

انتخاب جدول از منوی Table Design. .در ضمن به خاطر داشته باشید که با استفاده از جدول میتوانید نحوه قرارگیری مصرع ها را مشخص کنید ( چپ یا راست بودن )

در مرحله بعد باید خطوط اطراف جدول را پاک کنید بدین منظور از منوی Border  گزینه No border را انتخاب کنید

تایپ شعر در ورد

برای رفتن به مصراع دوم کافی است کلید Tab را از کیبورد نگه دارید تا نشانگر ماوس شما در جایگاه مناسب قرار گیرد.

تایپ  شعر با استفاده از تنظیمات نوشتن دو ستونی
از منوی Layout   گزینه column   را انتخاب کنید. برای نوشتن شعر باید قسمت 2 ستونی را انتخاب کنید.

تایپ شعر در ورد

بدین منظور تمام مصرع های فرد  در (سمت راست به صورت ستونی )تایپ کرده .سپس کلید Back  را زده وتمامی مصرع های زوج را در سمت چپ تایپ کنید.