لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
تعریف دیپلم حسابداری

تعریف دیپلم حسابداری

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از دیپلم حسابداری داشته باشیم  حسابداری یک زبان است. زبانی که راجع به موقعیت مالی یک سازمان اطلاعاتی را فراهم می‌کند. اگر یادگیری حسابداری را شروع کنیم دراصل شروع به آموختن این زبان تخصصی کرده‌اید. با یادگیری زبان حسابداری می‌توانید هر گونه  عملیات مالی رابفهمید وتجزیه وتحلیل کنید وبا آن ارتباط برقرار کنید؛ زیرا اطلاعات مورد نیاز اغلب سازمان‌ها بسیار شبیه به هم هستند و می‌توان آنها را در سه دسته‌ی اصلی طبقه‌بندی کرد: اطلاعات عملیاتی، اطلاعات حسابداری مالی، و اطلاعات حسابداری مدیریتی

درسال هایی که گذشته نشان داده شده که  با توجه به بازار کارخوب و  مطلوب و موقعیت حرفه ای رشته ی حسابداری دانشجویان رشته حسابداری بادیپلم حسابداری  در دبیرستان وارد این رشته تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شده اند. برخی از دانشجویان دارای دیپلم هنرستان ویا  فارغ التحصیل رشته حسابداری بوده و دارای پیشینه ای از آموزش قبلی در حسابداری هستند ویک سری از افراد دیگر  از دبیرستان ها با دیپلم غیر حسابداری فارغ التحصیل شده ،وارد این رشته در دانشگاه می شوند.

پیشرفت تحصیلی در رشته حسابداری

پیشرفت تحصیلی این دانشجویان در رشته حسابداری در دانشگاه ها متفاوت است. از این رو این تحقیق در حوزه آموزش رشته حسابداری، به بررسی تفاوت پیشینه تحصیلی حسابداری در مقطع متوسطه (به خصوص دیپلم حسابداری و ریاضی فیزیک) بر موفقیت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه پرداخته است.  پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه در دو گروه دانشجویان با پیشینه تحصیلی حسابداری در هنرستان و دانشجویان با پیشینه تحصیلی غیر حسابداری در دبیرستان تفاوتی ندارد.

به عبارت دیگر دانشجویانی که با دیپلم حسابداری وارد دانشگاه می گردند دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر دانشجویان هستند.  برای گرفتن دیپلم حسابداری کارآموزان برای  دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای باید دریکی از آموزشگاه های حسابداری فنی و حرفه ای دروس مهارتی حسابداری را با موفقیت  گذرانده و واحد های درسی : (عمومی ,اختیاری و تکمیل مهارت ) را در دبیرستان بگذراند و در یکی از مراکز آموزش و پرورش موفق به کسب دیپلم حسابداری گردد.

یکی از شاخه های حسابداری حسابدار حقوق و دستمزد میباشد حسابدار حقوق و دستمزد کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم ، توانایی محاسبه حقوق و دستمزد و تنظیم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهیم حسابداری ، قوانین جاری و اطلاعات فردی کارکنان داشته باشد .

به این post امتیاز دهید