لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
سطح اساتید در آموزشگاه فنی و حرفه ای رهرو

شرایط گرفتن مدرک دیپلم

نحوه اخذ دیپلم رسمی ( کارودانش )  :

چنانچه دانش آموز سال اول ، دوم، سوم دبیرستان ،نظام قدیم و یا دیپلم ردی هستید و یا دارای مدرک سیکل میباشید و یا  دانش آموز پایه هفتم،هشتم،نهم،دهم،یازدهم میباشید شما میتوانید جهت اخذ دیپلم رسمی  با ما مشورت نمایید، و در کوتاه ترین زمان ممکن موفق به اخذ دیپلم رسمی شوید.
کارآموزان مدارک فوق  میتوانند در کوتاه ترین زمان در مجتمع فنی رهر  و به طور همزمان در مدرسه ثبت نام نمایند و موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش شوند.
کارآموزان با انتخاب رشته در مجتمع فنی رهرو در یکی از مهارت های: (صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال و سپس به طور همزمان با معرفی به یکی از مراکز آموزش وپرورش( دبیرستان بزرگسال)  جهت اخذ دروس عمومی(ریاضی،دینی،ادبیات) در دبیرستان بزرگسالان ثبت نام شود ، و در سریع ترین زمان ممکن دیپلم خود را از آموزش و پرورش دریافت نمایید

نحوه اخذ دیپلم رسمی برای دارندگان مدرک سیکل:

کارآموزان دارای مدرک سیکل  این دسته از کارآموزان جهت اخذ دیپلم رسمی باید ابتدا پایه نهم را گذرانده و همزمان به طور همزمان در یکی از رشته های : صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال ثبت نام نموده و دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده و با ارائه مدارک فنی و حرفه ای به دبیرستان بزرگسال موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش شده و ادامه تحصیل دهند.

نحوه اخذ دیپلم رسمی برای کارآموزانی که سال اول دبیرستان را به  طور کامل با موفقیت گذرانده  باشند:

کارآموزانی که موفق شده باشند سال اول دبیرستان را با موفقیت گذرانده باشند میتوانند در دو نیم سال به طور غیر حضوری در دبیرستان و مدت سه ماه حضوری در مجتمع فنی رهرو (دروس غیر حضوری ) را در رشته های: صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال در آموزشگاه گذرانده و با ارائه به دبیرستان بزرگسال موفق به اخذ دیپلم رسمی گردند

نحوه اخذ دیپلم رسمی برای کارآموزانی که سال دوم دبیرستان را به  طور کامل با موفقیت گذرانده  باشند :

کارآموزانی که سال دوم دبیرستان را با موفقیت گذرانده باشند میتوانند فقط به مدت 5/4 ماه به صورت غیر حضوری و مدت سه ماه همزمان به مدت حضوری در مجتمع فنی رهرو در یکی از رشته های : صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال ثبت نام به عمل آورده و با ارائه مدارک فنی و حرفه ای (دروس تخصصی) به دبیرستان بزرگسال موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش گردند

نحوه اخذ دیپلم رسمی برای کارآموزان پایین تر از مدرک سیکل :

کارآموزان پایین تر از مدرک سیکل میتوانند سه ساله راهنمایی را با یک امتحان(طرح جامع) بگذرانند در هر یک از سال های  اول و دوم و یا سوم راهنمایی را در یک نیم سال میتوانند  هر پایه هفتم ، هشتم،نهم را در مدرسه بزرگسال بگذرانند و به طور حضوری  درمجتمع فنی رهرو در یکی از رشته صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال ثبت نام کرده  و با  موفقیت به کسب گواهینامه های فنی و حرفه ای شده و سپس با ثبت نام در یکی از دبیرستان های بزرگسال جهت اخذ دروس مهارتی شده و پایه دهم را در یک نیم سال و پایه یازدهم و دوازدهم را در دو نیم سال بعدی گذرانده و با ارائه مدارک فنی و حرفه ای به دبیرستان بزرگسال  موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش شده و ادامه تحصیل دهند

نحوه اخذ دیپلم رسمی برای کارآموزانی که  کارنامه سال دوم و سوم  دبیرستان را به طور ناقص دارند

این دسته از کارآموزانی که سال دوم و سوم دبیرستان را به طور ناقص گذرانده باشند این افراد با ثبت نام در مجتمع فنی رهرو در یکی از رشته های: صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال ثبت نام به عمل آورده  و  به طور همزمان در یک نیم سال با معرفی به یکی از مراکز بزرگسال  آموزش و پرورش  و با ارائه مدارک ( گواهینامه های فنی و حرفه ای از آموزشگاه فنی وحرفه ای رهرو) به دبیرستان بزرگسال خود موفق به اخذ دیپلم رسمی از آموزش و پرورش میگردند.

نحوه اخذ دیپلم رسمی  برای کارآموزانی که دیپلم دارند یا به دنبال  دیپلم مجدد  میباشند:

کارآموزانی  که قبلا در یکی از رشته های  نظری دیپلم دریافت نموده اند میتوانند جهت دریافت دیپلم کارودانش در یکی از رشته های : صنایع خودرو،گردشگری،کامپیوتر،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال) در مجتمع فنی رهرو ثبت نام کرده و پس از طی دوره با معرفی به یکی از دبیرستان های بزرگسال دولتی و ارائه گواهینامه های مهارت های فنی و حرفه ای گذرانده در مجتمع فنی رهرو به دبیرستان بزرگسال دولتی موفق به اخذ دیپلم مجدد در رشته  مورد نظر خود از آموزش و پرورش گردد.

دانش آموزان متفرقه وتطبیقی میتوانند جهت اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای با انتخاب در یکی از رشته های:

به مجتمع فنی رهرو مراجعه و دروس مهارتی خود را با موفقیت بگذرانند و سپس با مراجعه به یکی از مراکز آموزش و پرورش  جهت اخذ دیپلم کارودانش درکوتاه ترین زمان اقدام نمایند.

کارآموز متفرقه:

یعنی هر ترم تعدادی واحد عمومی را بدون حضور در کلاس ها و فقط با شرکت در امتحان های پایان دوره میگویند، ولی این افراد باید در کلاس های دروس مهارتی خود را در آموزشگاه به صورت کامل حضور داشته باشند

کارآموز تطبیقی:

به افرادی که قبلا در نظام غیرواحدی (نظام قدیم) به تحصیل اشتغال داشته و یا در رشته ای غیر از کارودانش تحصیل میکرده (رشته های نظری)  ولی تاکنون موفق به اخذ دیپلم نشده اند ،این افراد برای اخذ دیپلم باید از آموزش و پرورش فرم تطبیق واحد های عمومی خود رادریافت کنند و با مراجعه به آموزشگاه فنی وحرفه ای رهرو جهت اخذ گواهینامه فنی وحرفه ای در یکی از رشته های (صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال)ثبت نام بعمل آورد.

نحوه ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل افرادی که از یکی از مراحل بالا موفق به اخذ دیپلم رسمی گردیده باشند:

کلیه هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای یا کارودانش پس از پایان دوره سه ساله و اخذ دیپلم در رشته های: صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال می توانند از راه های زیر در سطوح بالاتر ادامه تحصیل دهند:

بدون گذراندن (پیش دانشگاهی ) در آزمون سراسری دوره کاردانی پیوسته شرکت نموده و پس از احراز قبولی در یکی از مراکز آموزش عالی فنی و مهندسی سراسرکشور ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

بدون گذراندن  (پیش دانشگاهی ) در آزمون ورودی آموزشکده های وابسته به دانشگاه جامع تکنولوژی (علمی – کاربردی) شرکت نموده و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

بدون گذراندن  (پیش دانشگاهی ) در آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام نموده و پس از احراز قبولی در یکی از آموزشکده های مربوط ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کاردانی شوند.

مطابق آیین نامه (پیش دانشگاهی) دانش آموزان می توانند در آزمون تغییر رشته یکی از رشته های  ( پیش دانشگاهی) اعم از هنر،علوم ریاضی وفیزیک ،علوم تجربی،ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی شرکت نموده و پس ازاحراز قبولی و گذراندن سال چهارم (پیش دانشگاهی) از طریق آزمون سراسری دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند.

فارغ التحصیلان تعدادی از رشته های کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای که دوره کارشناسی ناپیوسته رشته تحصیلی آنان مصوب گردیده است می توانند در آزمون ورودی مربوط شرکت نموده و پس از احراز قبولی ، در دانشگاه های طرف قرارداد وزارت آموزش وپرورش ادامه تحصیل داده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند.

فارغ التحصیلانی که دیپلم خود را از طریق مجتمع فنی رهرو از آموزش و پرورش دریافت نمودند توجه داشته باشند

میتوانند پس از کسب گواهینامه های مهارتی خود در رشته  های(صنایع خودرو،گردشگری،رایانه،حسابداری،معماری داخلی،نقشه کشی ساختمان و تصویرسازی دیجیتال) در آموزشگاه فنی و حرفه رهرو  و گذراندن واحد های عمومی و اخذ دیپلم آموزش و پرورش ، بدون شرکت در کنکور و گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دانشگاه های علمی کاربردی و آزاد شده تا مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند

دسته دیگر که تمایل دارند در دانشگاه های سراسری یا آزاد (مقطع کارشناسی و یا بالاتر ) ادامه تحصیل دهند باید پس از اخذ دیپلم در دوره پیش دانشگاهی شرکت کرده و 24 واحد درسی پیش دانشگاهی را با موفقیت سپری کنند و در سال تحصیلی بعد در کنکور دانشگاه های نام برده شرکت کنند

ضمنا برای شرکت در دانشگاه علمی کاربردی رشته دیپلم برای ادامه تحصیل در دانشگاه میتواند مرتبط نباشد.

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

هنر جوی گرامی : به دلیل حساس بودن انتخاب دیپلم مهارتی پیشنهاد داریم حضورا به مجتمع فنی رهرو مراجعه تا با استفاده ازمشاوره رایگان انتخاب بهتری داشته باشید.
2/5 - (4 امتیاز)