میدونستی میتونی رزومه خودت رو بصورت رایگان توی سایت ما ثبت کنی؟! ثبت رزومه رایگان

کلیه عیب های سوپاپ

کلیه عیب های سوپاپ

سوپاپ بطور کلی میتواند عیوب زیر را پیدا کند. لازم به ذکر است که تمامی عیوب باید توسط مکانیک شناخته و روش رفع آن را نیز کاملا بداند. بعد از خارج کردن آن ها و تمیز کردن آن ها را از جهات زیر بررسی و آزمایش میکنیم.

نازک شدن لبه سوپاپ

این عیب به علت اصطکاک ناشی از نا میزان بودن فیلتر سوپاپها و کازکزد سوپاپ به مدت زیاد و بر اثر سنگ زدن بیش از اندازه پیش می آید اگر ضخامت لبه سوپاپها از 0.5 میلیمتر کمتر باشد قابل استفاده نبوده و باید تعویض گردند.

پیچیدگی و تغییر شکل لبه

در اثر حرارت زیاد پیش می آید و دیگر قابل استفاده نمی باشد.

فرورفتگی یا گودنشستگی

به علت حرارت زیاد و نیروی فنر و فشار زیاد احتراق ایجاد می شود و باید تعویض شود.

شکستگی

ممکن است به علت سرعت زیاد دوران موتور ، ضعیف بودن فنر، زیاد بودن فیلر، هم مرکز نبودن ساق یا سیت سوپاپ ایجاد شود.

خال زدگی نشیمنگاه

به علت افزایش مصرف روغن موتور – عبور روغن از گیت – (روغن سوزی) کارکردن موتور با دور کم قبل از گرم شدن سبب خال زدگی در نشیمنگاه سوپاپ میشود.

چسبیدن ساق

خلاصی کم ساق با گیت – نارسایی روغن – تاب برداشتن ساق – جمع شدن کربن در قسمت پایین ساق سوپاپ باعث بوجود آمدن این عیب میشوند

سوختگی

بدلیل حرارت زیاد لبه سوپاپ ترک خورده و با در بک نقطه کاملا ذوب میشود و باید تعویض شود. سوختگی علت فراوانی دارد:

  • فیلترگیری سفت (کم بودن میزان فیلتر)
  • تغییر شکل سیت
  • چسبیدن
  • ضعیف یا کج شدن فنر
  • جوش آوردن موتور
  • آببندی نبودن

کچلی سر ساق

  • به علت داغ شدن بیش از حد موتور
  • فیلتر زیاد باشد
  • هم مرکز نبودن ساق با سیت

انبساط زیاد ساق

در اثر گرما و نیروی زیاد فنر ساق قد می کشد (منبسط می شود) و از اندازه اصلی بلندتر می شود این نوع سوپاپ قابل استفاده نمی باشد و برای تشخیص این امر آن را با یک سوپاپ نو مقایسه کنید

کچلی سر ساق

بر اثر فاصله زیاد بین اسبک و سر آن ضربات اسبک باعث کچل شدن سر آن میشود. این سوپاپ را تا حدی می توان با سنگ زدن سر آن تعمیر کرد.

تابیدگی ساق

در اثر تابیدگی ساق سوپاپ حرکت آن در داخل گیت به سختی انجام می شود و احتمال گیر کردن، سوختن و چسبیدن وجود دارد.

[yasr_visitor_votes size=”medium”]