میدونستی میتونی رزومه خودت رو بصورت رایگان توی سایت ما ثبت کنی؟! ثبت رزومه رایگان

بعد از عبور از کرونا، ما کجا خواهیم بود؟

بعد از عبور از كرونا، ما كجا خواهيم بود؟ آيا نسل انسان، تحت تاثير اين اتفاق تغيير خواهد كرد؟ اگر شرايط فعلى به مدت يكسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبيعت چگونه خواهد بود؟ ماتياس هوركس و همكارانش در مركز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت كخ در آلمان، به اين سوالات بصورت بى وقفه فكر ميكنند و تحقيقات گسترده اى را براى پاسخ به اين پرسش ها آغاز كردند. بى شك جهان امروز تحت اثر اين فراگيرى ويروس، در حال تغيير است. فارغ از تبعات تلخ و كشنده ى اين اپيدمى، نيمه ى ديگر اين اتفاق اما شنيدنى ست. هوركس و همكارانش به سه سر فصل اساسى اشاره ميكنند. اگر كرونا تا يكسال مهمان اين سياره باشد شاهد تغييراتى شگرفت خواهيم بود. رخدادهايى كه شايد رفتار تازه ى انسان آينده باشد. ١- كرونا فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعى را تغيير ميدهد.جمع هاى دوستانه كوچكتر ميشود. حضور و فيزيك افراد جاى خود را به تصاوير ديجيتال و مجازى ميدهد. دلتنگى ها بيشتر ميشود و آهسته آهسته اين سيطره تلفن ها و دنياى اينترنت، جاى خالى افراد و عزيزانمان را پر خواهد كرد. انسان، موجودى ست كه در طول فرهيختگى اجتماعى اش، نياز به مراودات و ارتباطات حضورى و ديده شدن ها دارد. دنياى بعد از كرونا، شايد ميزها و صندلى هاى خالى بسيارى باشد كه از حضور ها خالى ست. ٢- ويروس تاج، به ما يادآور ميشود كه سمت روشن تكنولوژى چقدر حياتى ست. شايد انسانِ پس از كرونا بايد بيش از هر چيز وامدار تكنولوژى باشد. سيستم آموزش انسانى تغيير خواهد كرد. ويدئو كنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبكه اينترنت، سرفصل تازه اى از آينده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جديدترين ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاريف بسيارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. اين اتفاق ميتواند به صورت غير مستقيم و بعضأ مستقيم، از نابودى جنگل هاى بسيارى جهت چاپ كتب درسى و آموزشى در سراسر سياره محافظت كند. ٣- كرونا، به طرز شگفت انگيزى ميانگين مطالعه افراد سياره را در يكسال افزايش خواهد داد. انسان هاى زيادى براى زنده ماندن مجبور به يادگيرى و خواندن خواهند شد. قرنطينه هاى درمانى ويروس تاج، كتاب هاى ديجيتال و خاك خورده ى كتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد. ويروس تاج، هنر و خلاقيت فردى را به شكل قابل توجهى رشد خواهد داد. هوركس معتقد است در يكسال، صنايع دستى و هنرهاى مبتنى بر فرد، يك رنسانس تازه را تجربه خواهد كرد. مركز مطالعات بيولوژيك ميشيگان، متشكل از يك تيم تحقيقاتى محيط زيست شامل بيش از پنجاه دانشمند در زمينه محيط زيست و بيمارى هاى بيولوژيكى، نظر جالب ديگرى دارند: "كرونا، حيات بيولوژيك سياره را متحول خواهد كرد." - كاهش بيش از ٢٠٠ ميليون متر مكعب گازهاى گل خانه اى و دى اكسيد كربن. - پايين امدن دماى كره زمين در آينده ى نزديك - حفظ بقاى بيش از هفتصد گونه ى گياهى و جانورى در صورت حفظ اين وضعيت به مدت يكسال -آسمان هاى آبى تر - كاهش چند صد ميليون تن زباله ى پلاستيكى - افزايش چشمگير بهداشت عمومى - اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احياى سنديكاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان - بهره مندى عمومى تر كشورهاى فقير دنيا از بهداشت و آموزش - و در نهايت باور پذير تر بودن اين ديدگاه كه انسان مالك اين سياره نيست. تغيير اين نگاه براى بقاى نسل بشر حياتى ست. دانشمند ارشد اين تيم تحقيقاتى، از كرونا بعنوان "يك تنفس عميق" اين سياره نام برد. جايى كه شايد حيات سياره آبى به اين اتفاق نياز شديدى داشت. و پرسش نهايى شايد اين است كه آيا كوئيد ١٩ ميتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى اين سياره در برابر موجودى به نام انسان باشد...؟!

آیا نسل انسان، تحت تاثیر ویروس کرونا تغییر خواهد کرد؟ اگر شرایط فعلى به مدت یکسال ادامه داشته باشد، چهره شهرها و انسانها و طبیعت چگونه خواهد بود؟
ماتیاس هورکس و همکارانش در مرکز پژوهش هاى وابسته به موسسه رابرت کخ در آلمان، به این سوالات بصورت بى وقفه فکر میکنند و تحقیقات گسترده اى را براى پاسخ به این پرسش ها آغاز کردند.

بى شک جهان امروز تحت اثر این فراگیرى ویروس، در حال تغییر است. فارغ از تبعات تلخ و کشنده ى این اپیدمى، نیمه ى دیگر این اتفاق اما شنیدنى ست.

هورکس و همکارانش به سه سر فصل اساسى اشاره میکنند. اگر کرونا تا یکسال مهمان این سیاره باشد شاهد تغییراتى شگرفت خواهیم بود. رخدادهایى که شاید رفتار تازه ى انسان آینده باشد.

١- کرونا فرهنگ مراودات و تعاملات اجتماعى را تغییر میدهد.

جمع هاى دوستانه کوچکتر میشود. حضور و فیزیک افراد جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. دلتنگى ها بیشتر میشود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها و دنیاى اینترنت، جاى خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد کرد. انسان، موجودى ست که در طول فرهیختگى اجتماعى اش، نیاز به مراودات و ارتباطات حضورى و دیده شدن ها دارد. دنیاى بعد از کرونا، شاید میزها و صندلى هاى خالى بسیارى باشد که از حضور ها خالى ست.

٢- ویروس تاج، به ما یادآور میشود که سمت روشن تکنولوژى چقدر حیاتى ست.

شاید انسانِ پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژى باشد. سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد کرد. ویدئو کنفرانس ها و آموزشهاى تحت شبکه اینترنت، سرفصل تازه اى از آینده ى علم و آموزش است. تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و تعاریف بسیارى از علوم آموزشى دچار تحولى بزرگ خواهد بود. این اتفاق میتواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى جنگل هاى بسیارى جهت چاپ کتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره محافظت کند.

٣- کرونا، به طرز شگفت انگیزى میانگین مطالعه افراد سیاره را در یکسال افزایش خواهد داد.

انسان هاى زیادى براى زنده ماندن مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند شد. قرنطینه هاى درمانى ویروس تاج، کتاب هاى دیجیتال و خاک خورده ى کتابخانه ها را جان دوباره خواهد داد.

ویروس تاج، هنر و خلاقیت فردى را به شکل قابل توجهى رشد خواهد داد.

هورکس معتقد است در یکسال، صنایع دستى و هنرهاى مبتنى بر فرد، یک رنسانس تازه را تجربه خواهد کرد.مرکز مطالعات بیولوژیک میشیگان، متشکل از یک تیم تحقیقاتى محیط زیست شامل بیش از پنجاه دانشمند در زمینه محیط زیست و بیمارى هاى بیولوژیکى، نظر جالب دیگرى دارند:

“کرونا، حیات بیولوژیک سیاره را متحول خواهد کرد.”

  • کاهش بیش از ٢٠٠ میلیون متر مکعب گازهاى گل خانه اى و دى اکسید کربن.
  • پایین امدن دماى کره زمین در آینده ى نزدیک
  • حفظ بقاى بیش از هفتصد گونه ى گیاهى و جانورى در صورت حفظ این وضعیت به مدت یکسال
  • آسمان هاى آبى تر
  • کاهش چند صد میلیون تن زباله ى پلاستیکى
  • افزایش چشمگیر بهداشت عمومى
  • اختصاص بودجه هاى هنگفت جهانى و احیاى سندیکاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان براى حفظ انسان
  • بهره مندى عمومى تر کشورهاى فقیر دنیا از بهداشت و آموزش

و در نهایت باور پذیر تر بودن این دیدگاه که انسان مالک این سیاره نیست. تغییر این نگاه براى بقاى نسل بشر حیاتى ست. دانشمند ارشد این تیم تحقیقاتى، از کرونا بعنوان “یک تنفس عمیق” این سیاره نام برد. جایى که شاید حیات سیاره آبى به این اتفاق نیاز شدیدى داشت.

و پرسش نهایى شاید این است که آیا کوئید ١٩ میتواند آن حلقه ى گمشده ى دفاعى این سیاره در برابر موجودى به نام انسان باشد…؟!

[yasr_visitor_votes size=”large”]