لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو

دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای محلی

دیپلم گردشگری یکی از ساده ترین و زیبا و جذاب ترین مدارک برای متقاضیان و مخصوصا کسانی که وقت کافی برای شرکت در کلاس ندارند. که البته خیلی زود و بین 6 تا 8 ماه میتوانند از آموزش و پرورش دیپلم رسمی گردشگری دریافت کنند. بعد از اخذ دیپلم گردشگری میتوانید به کار هایی که به توریسم و جهانگردی و ایرانگردی ربط پیدا میکنند بپردازید و از اولین کسانی باشید که به این حیطه وارد میشوید.
برای گرفتن مدرک گردشگری باید مجموعا 96 واحد پاس شود که این واحد ها به صورت 42 الی 52 واحد عمومی و 52 الی 56 واحد مهارت است. البته آنقدر ها که به نظر میرسد سخت نیست و ما در تمام مراحل در کنارتان خواهیم بود تا به مدرک گردشگری بگیرید.

دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای محلی دیپلم فنی و حرفه آموزشگاه مجتمع فنی رهرو

سرفصل های مهارت راهنمای محلی

توانایی شناخت ویژگی های تاریخی و جغرافیایی محلی (خاستگاه بومی)

 • شناخت موقعیت جغرافیایی محلی
 • شناخت شبکه های ارتباطی و تاسیسات زیر بنایی جهانگردی محل و …

توانایی شناخت صنایع دستی محلی

 • آشنایی با تاریخچه صنایع دستی
 • آشنایی با ویژگی های صنایع دستی محلی

توانایی شناخت ویژگی های طبیعی محلی

 • شناخت ویژگی های طبیعی محلی
 • آشنایی با طبیعت بومی
 • آشنایی با جاذبه های طبیعی محلی

توانایی شناخت ویژگی های فرهنگی محلی

 • آشنایی با میراث فرهنگی بومی
 • آشنایی با زبان و گویش محلی
 • آشنایی با انواع جاذبه های فرهنگی بومی

توانایی شناخت گونه های زیستی و اقلیمی

 • آشنایی با تنوع زیستی بومی
 • آشنایی با ویژگی ها و خاصیتهای دارویی انواع گونه های زیستی
 • آشنایی با نوع اقلیم محل

توانایی شناخت الگوهای رفتاری و آداب معاشرت

 • آشنایی با نحوه آداب معاشرت
 • آشنایی با نحوه رفتاری راهنمایان
 • آشنایی با نحوه میهمان نوازی
 • آشنایی با چگونگی ارتباط با فرهنگ های گوناگون

توانایی شناخت زبان بین المللی

 • آشنایی با نحوه مکالمه در زبان بین المللی
 • شناخت واژه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری محلی
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات سفر و تورگردانی
 • شناسایی اصول مکالمه در زبان بین المللی

توانایی بکارگیری کمکهای اولیه

 • آشنایی با بهداشت عمومی در سفر
 • آشنایی با بیماریهای رایج بومی
 • شناسایی اصول کمکهای اولیه و فوریتهای امدادی