دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای گردشگری سلامت

دیپلم گردشگری یکی از ساده ترین و زیبا و جذاب ترین مدارک برای متقاضیان و مخصوصا کسانی که وقت کافی برای شرکت در کلاس ندارند. که البته خیلی زود و بین 6 تا 8 ماه میتوانند از آموزش و پرورش دیپلم رسمی گردشگری دریافت کنند. بعد از اخذ دیپلم گردشگری میتوانید به کار هایی که به توریسم و جهانگردی و ایرانگردی ربط پیدا میکنند بپردازید و از اولین کسانی باشید که به این حیطه وارد میشوید.
برای گرفتن مدرک گردشگری باید مجموعا 96 واحد پاس شود که این واحد ها به صورت 42 الی 52 واحد عمومی و 52 الی 56 واحد مهارت است. البته آنقدر ها که به نظر میرسد سخت نیست و ما در تمام مراحل در کنارتان خواهیم بود تا به مدرک گردشگری بگیرید.

دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای گردشگری سلامت دیپلم فنی و حرفه آموزشگاه مجتمع فنی رهرو

سرفصل های مهارت راهنمای گردشگری سلامت

مفاهیم گردشگری سلامت

 • آشنایی با مفاهیم گردشگری و انواع آن
 • تجزیه و تحلیل مقاصد گردشگری سلامت
 • تفکیک مراکز گردشگری درمانی و پزشکی

وظایف راهنمایی گردشگری سلامت

 • آشنایی و بکارگیری اصول حرفه ای راهنما در اجرای تور
 • استفاده از سایت های گردشگری سلامت
 • آشنایی با ویژگی های فردی راهنمای گردشگری سلامت

برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت درایران و جهان

 • ارتباط و انواع آن
 • اصول برقراری ارتباط با سازمانهای داخلی و بین المللی
 • بکارگیری اصول ارتباط داخلی (گفتاری – نوشتاری)
 • استفاده از ابزارهای ارتباطی بین المللی

سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان

 • آشنایی با تاریخچه گردشگری سلامت در ایران
 • تاریخچه گردشگری سلامت در جهان
 • معرفی مقاصد گردشگری سلامت ایران و جهان