ثبت رزومه

  • مثال: دیپلم کامپیوتر یا گواهینامه مهارت حسابدار عمومی تکمیلی
  • به همراه کد شهر. مثال: 02122334455