ثبت رزومه

  • مثال: دیپلم کامپیوتر یا گواهینامه مهارت حسابدار عمومی تکمیلی
  • به همراه کد شهر. مثال: 02122334455
یک جایزه ده میلیون تومانی برای یک نفر
برای ثبت نام کنندگان در دوره ICDL
فقط تا آخر مهر ماه فرصت باقیست!