لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
صدیقه سادات خراسانی پداگوژی 60 76
زهرا خسروی پداگوژی غ
ندا نیک پور پداگوژی 47.5
بهاره کاظمی پداگوژی 70 78
زهرا سیاحی حسابداری مقدماتی 80 70
حشمت توپچی امور اقتصادی اجتماعی 77.5 79
فرشید علیکائی حسابداری تکمیلی غ
علی منصورعلی گردشگری سلامت 47.5
زهرا سایدات حسینی طبیعت گردی 57.5
ریحانه چمیده راهنمای محلی 85 84
پوریا اکبری رایانه مالی 47.5
محمد مهدی نام آور رایانه مالی 80
عرفان خادمی فتوشاپ غ
علیرضا محجمدی حسابداری مقدماتی 85
امیر محمد مالکی مدیر آموزشگاه غ
رضا تهرانی تاج حسابداری تکمیلی 90
سپیده طوماری 3dsmax 60 79
مهدی انصاریپور عمومی گردشگری 55 83
اعظم حمزه مدیر تور 60 87
میترا قنبر پور رایانه مالی 65
فاطمه دربندی فتوشاپ 60 83
نسترن سلیمی فتوشاپ غ
مریم بیات مدیر آموزشگاه 67.5 78
علی افتخاری مقدماتی 47.5
سمیه بیرامی رایانه مالی 60
نرگس وفایی کاربر ICDL غ
دنیا قاسمی حسابداری مقدماتی 27.5
کیانا کرد حسابداری مقدماتی 27.5
محمدرضا ویس اله وند مدیر تور 87.5 87
حنانه باقری حسابداری مقدماتی 45
اسماعیل رحیمی راهنمای موزه 80 90
حامد راسخی نژاد اتوکد 40
نوشین ضمیری اتوکد 57.5 77
فاطمه چشمی فتوشاپ 40
شیرین کیانی فتوشاپ 27.5
مهران مهدیانی کاربر ICDL غ
ملینا اسمعیل ولی فتوشاپ 50 78
محمد مهدی موسوی فتوشاپ 47.5
هدیه نعمت پور فتوشاپ 47.5
مصطفی بنی هاشمی icdl غ
فهیمه ساده ICDL غ
زهرا عسگری ICDL غ
فربد فریدونی ICDL 65 79
فردخت فریدونی ICDL 47.5
سارا مالیان ICDL غ