لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دوره شیرینی تر

کیک ساز و ترساز کسی است که از عهده تهیه انواع کیک و تزئینات و نگهداری آن برآید. ضمناً بتواند طبق اصول صحیح با ابزارها و دستگاههای مورد استفاده برای تهیه کیک و تزئینات آن کار کند.

توانایی های شغل :

 1. توانایی پاک کردن و شستشوی مواد مصرفی
 2. توانایی توزین مواد اولیه شیرینی پزی
 3. توانایی اندازهگیری حجم مواد مصرفی در شیرینی پزی
 4. توانایی الک کردن مواد مصرفی در شیرینی پزی
 5. توانایی آسیاب کردن مواد موردنیاز
 6. توانایی مخلوط کردن مواد اولیه و تهیه خمیر کیک
 7. توانایی قالبگیری انواع کیک
 8. توانایی روشن کردن فر و تنظیم درجه حرارت براساس نوع کیک
 9. توانایی کنترل مدت زمان پخت کیک
 10. توانایی خنک کردن کیک پخته شده
 11. توانایی برش و آماده کردن کیک برای تزیین
 12. توانایی تزیین کیک به روشهای مختلف
 13. توانایی نگهداری کیک آماده شده
 14. توانایی شستشو، سرویس و نگهداری دستگاهها و وسایل شیرینی پزی
کارت ملی

مدارک ثبت نام​

کپی شناسنامه و کارت ملی
یک قطعه عکس

پول

شهریه

برای شهریه دقیق تماس بگیرید
پرداخت اقساطی​

ساعت

ساعات

ساعات متغیر
تعداد جلسات متغیر