لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
شرایط شغلی حسابداری

شرایط شغلی رشته حسابداری

رشته حسابداری از نظر اشتغال در صدبالایی ازبازار کار را به خود اختصاص داده است . چون در همه شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها، ارگانها و حتی فروشگاه‌ها واحد حسابداری نیاز دارند. معمولا حسابداری برای فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با دانش حسابداری مقدماتی، قابل انجام است اما حسابداری برای شرکت‌ها و موسسات علاوه بر دانش حسابداری مقدماتی نیاز به علوم تخصصی‌تر حسابداری نیز دارند.

مثلا حسابدار شرکت‌های خدماتی و بازرگانی در کنار علم حسابداری مقدماتی بایستی نسبت به مالیات تسلط داشته باشد که با آموزش دوره های حسابداری مالیاتی و تکالیف مالیاتی این موضوع مرتفع می‌گردد.

هر روزه تعداد شرکت‌هایی که ثبت می‌شوند رو به رشد است و در هر شرکت یک واحد حسابداری و یک حسابدار وجود دارد . شرکت‌هایی که در حال توسعه هستند نیز به جمع تقاضا کنندگان رشته حسابداری اضافه می‌شوند. این بازار آنقدر گنجایش دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه بازار کار از جمله آموزش حسابداری مالیاتی آشنا باشد نه تنها بیکار نخواهد ماند. بلکه میتواند به صورت دور کاری در چند شرکت مشغول به کار باشد .

[yasr_visitor_votes size=”medium”]

به این post امتیاز دهید