لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
لوگو سفید مجتمع فنی رهرو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

 

نام و نام خانوادگی نام دوره نمره تئوری نمره عملی
مبین نیکومنش موزه 45
حکیمه درویژه ICDL 95
ناهید کرمی ICDL غ
محمد امین صوری سازه 60
محمد حسن فضل اللهی سازه 60
آنیاز مهرکی ICDL 67.5
رضا دهقان گردشگری محلی 80
عرفان داشاد ICDL
فاطمه شیرین زاده ICDL 65
مهدیس کیا شمشکی ICDL 70
روژینا برزنونی ICDL 70
فاطمه رضایی گردشگری عمومی 65
زهرا حسین زاده ICDL
ملینا علیزاده ICDL
ریحانه دالوند ICDL
نوید دولتی ICDL
امیرپویا غریزپور ICDL
امیررضا وهاب آهارای ICDL
فراز مظفری ICDL
زهرا فخری ICDL
مبین نیکومنش گردشگری محلی