اسکیس (sketch) و پرسپکتیو (perspective) در معماری

همه اشخاصی  که با یکی از رشته های رشته معماری یا عمران سر و کار داشته باشند با مفهموم اسکیس آشنایی دارند . اسکیس یعنی طراحی اولیه
امتیاز

همه اشخاصی  که با یکی از رشته های رشته معماری یا عمران سر و کار داشته باشند با مفهموم اسکیس آشنایی دارند .

اسکیس یعنی طراحی اولیه

و برای اسکیس فقط مداد و کاغذ و دستی هنرمند و فکری  هنرور نیاز است

میدانند که برای ارائه طرح های مورد نظر برای سازه های مختلف میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد

  • اسکیس عبارت است از طراحی با سرعت دست که بیانگر یک حجم باشد .
  • اسکیس خلق طرح و ایده ای است که در حال عبور از ذهن  معماراست .
  • اسکیس ابزار بیان ایده ها ست .
  • اسکیس بازگو کننده طرح و ایده است مه به زبان معماری بیان میگردد
  • اسکیس طراحی ساده دست که با مداد ترسیم میشود .
  • اگر طرح اسکیس را با مداد رنگ کنیم به آن راندو میگویند .

اسکیس را میتوان یک زبان دانست که نه تنها در معماری، بلکه در خلق هر اثر دیگری میتواند ارائه گردد.

برای کسب اطلاعات راجع به دوره آموزشی اسکیس و راندو میتوانید با شماره های آموزشگاه تماس گرفته یا اینجا را کلیک کنید.

پرسپکتیو در معماری

ترسیم سه یعدی یا حجم دار از دید ناظر ایستاده  را پرسپکتیو، میگویند

اقسام وانواع  پرسپکتیو در معماری

  • پرسپکتیو یک نقطه‌ای
  • پرسپکتیو دو نقطه‌ای
  • پرسپکتیو سه نقطه‌ای

پرسپکتیو یک نقطه‌ای :

پرسپکتیوی است که فقط یک نقطه گریز دارد . که روی خط افق در نظر گرفته شده .

پرسپکتیو دو نقطه‌ای :

پرسپکتیوی است که دو نقطه گریز روی خط افق داریم.

پرسپکتیو سه نقطه‌ای :

پرسپکتیوی است که که در آن سه نقطه گریز وجود دارد.

برای شروع به اسکیس ار چند تمرین ساده استفاده میکنیم که در زیر عکس هایی برای آن قرارداده ایم.

لطفا به این صفحه امتیاز دهید!
[کل: 1 میانگین: 5]