دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی

دیپلم گردشگری یکی از ساده ترین و زیبا و جذاب ترین مدارک برای متقاضیان و مخصوصا کسانی که وقت کافی برای شرکت در کلاس ندارند. که البته خیلی زود و بین 6 تا 8 ماه میتوانند از آموزش و پرورش دیپلم رسمی گردشگری دریافت کنند. بعد از اخذ دیپلم گردشگری میتوانید به کار هایی که به توریسم و جهانگردی و ایرانگردی ربط پیدا میکنند بپردازید و از اولین کسانی باشید که به این حیطه وارد میشوید.
برای گرفتن مدرک گردشگری باید مجموعا 96 واحد پاس شود که این واحد ها به صورت 42 الی 52 واحد عمومی و 52 الی 56 واحد مهارت است. البته آنقدر ها که به نظر میرسد سخت نیست و ما در تمام مراحل در کنارتان خواهیم بود تا به مدرک گردشگری بگیرید.

دوره آموزش گردشگری مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی دیپلم فنی و حرفه آموزشگاه مجتمع فنی رهرو

سرفصل های مهارت راهنمای گردشگری فرهنگی

تعاریف و مفاهیم پایه میراث فرهنگی

 • آشنایی با تعاریف و جایگاه فرهنگ
 • آشنایی با تاریخچه میراث فرهنگی کشور
 • آشنایی با نواع میراث فرهنگی و تجزیه و تحلیل انواع جاذبه های فرهنگی ملموس و ناملموس
 • مقایسه تطبیقی جاذبه های فرهنگی ایران و جاذبه های شاخص جهان

بررسی رابطه فرهنگ و مذهب

 • مطالعه انواع مذاهب باستانی و زنده دنیا
 • آشنایی با انواع پوشش بومی و مذهبی
 • ارتباط فرهنگ با ریشه های فرهنگی

بررسی رابطه فرهنگ و اقلیم

 • آشنایی با تعریف و مفاهیم اقلیم
 • بررسی نقش اقلیم در ایجادمعماری بومی
 • بررسی اقلیم های جغرافیایی در نهادینه شدن رفتار
 • بررسی رابطه اقلیم و نوع معیشت
 • کاربرد اقلیم در نوع پوشش افراد بومی

استفاده از زبان،گویش و ادبیات محلی در گردشگری فرهنگی

 • آشنایی با انواع گویش های فولکلور ایران
 • چگونگی تقسیم بندی اسطوره ها و افسانه های ایران و باستان
 • چگونگی بررسی تشابهات فرهنگی ادبی ایران با سایر فرهنگ های باستانی
 • بررسی گویش های مختلف فرهنگی ایران

کاربرد موسیقی سنتی در گردشگری فرهنگی

 • آشنایی با نقش موسیقی در فرهنگ محلی
 • آشنایی با تاریخچه موسیقی سنتی ایران
 • معرفی انواع ادوات موسیقی
 • بررسی سازمان های متداول در موسیقی ایران و ….

بررسی جشن ها و قدمت آن در فرهنگ

 • آشنایی با انواع جشنهای ملی و محلی
 • چگونگی پیرایش جشن ها از نگاه اسطوره و علم
 • چگونگی استفاده از رویدادهای فرهنگی در توزیع در آمد ها
 • چگونگی مدیریت رویدادهای فرهنگی در برگزاری جشن ها و …

بررسی رابطه فرهنگ و بازیهای محلی

 • آشنایی با تاریخچه  و انواع بازیهای محلی و بومی
 • چگونگی استفاده از بازیهای محلی در فرهنگ سازی گردشگری
 • تجزیه و تحلیل بازیهای محلی در فرهنگ عشایری